Ventet seks dager utenfor sykehuset

TROFAST: Da eieren til hunden Bocuk ble innlagt på sykehuset, ventet den trofaste hunden utenfor sykehusdørene i hele seks dager.