Svarer om corona-sex

CORONA: Mange er ensomme med dagens restriksjoner hengende over seg, og dette hadde Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad å si om nettop det.