Stockholm: Slepes bort av politiet

Demonstrasjonene mot nedstengning fortsetter i Stockholm. Her slepes en demonstrant bort av politiet