Slik fungerer kvikkleire

Anders Gylland i Multiconsult Trondheim viser hva som skjer når man rører i kvikkleire. Video: NVE