Nettet koker etter opptreden

USA-VALG: Dette klippet har blitt sett av nesten 12 millioner på Twitter og flere uttrykker sin misnøye med presidenten etter dette. Reporter: Jeanette N. Vik