Meteorekspert med klar oppfordring

Morten Bilet, talsperson for Norsk meteornettverk, håper meteoritten som er antatt å befinne seg i Lier skal bli funnet, slik at romstein nummer 17 skal kunne bli stilt ut på Naturhistorisk museum.