Annonse
Annonse

Mener denne gir flaks

SJELDEN: Kalven er født på Phillipinene og har etter alt å dømme en fødselsdefekt som heter Cyclopia. Foto: Kamera One.

5. juni 2020


Annonse
Annonse