Med nese for smugling

SMUGLERJAKT: I Kristiansand kommer det både dansker og tyskere med ferja hver dag. Tollerne er mest opptatt av å ta narkotikasmuglere, men ser også etter tobakk, alkohol og ulovlig valuta. Reporter: Mina Janssen / Video: Lars E. Bones

12. juli 2020


Annonse
Annonse

Utgitt av Scandinavia Online – et selskap i Aller Media