Her kollapser bygningen

KOLLAPS: Her kollapser pressebygningen.