Her fosser vannet i 15 minus

STOR VANNLEKKASJE: Det pågår en stor vannlekkasje på Sagene i Oslo. Video: Øystein Sæthre.