Fanget i brønnen

OPPGJØR: En leopard og en huskatt står ansikt til ansikt når de ramler oppi en brønn i India.