Fanger dramatisk øyeblikk

A
KOLLIDERER: Et tog kjører inn i en trailer fullastet med vannflasker i Richmond, Texas 5. mai 2021. VIDEO: KameraOne REPORTER: Vegard Krüger
Laget av: Tonje Hareland