- Hvordan er det mulig?

RUSSLAND: I mangel på slepetau har han funnet en kreativ, men utrygg måte å frakte den skadde bilen.