Quiz: Hvor godt kjenner du norske flyplasskoder?

Alle flyplasser har en kode bestående av tre bokstaver. Kan du de norske flyplasskodene?