Quiz: Hvor god er du på ordtak?

Test deg selv!

Ordtak er korte setninger som ofte enten uttrykker livsvisdom, allmenngyldige sannheter, leveregler eller vurderinger av forskjellige slag.

Mange stammer fra gammel folkediktning, og har ettersom årene har gått blitt en naturlig del av språket. Men hvor mange kan du egentlig?