Hits fra 1980-tallet

Her er mange av de største hit'ene fra 1980-tallet samlet. Levert av RADR.