Annonse

Dette er Norges 10 mest populære utdanninger

Regjeringen lettet over at de unge velger «riktig» fag.

Årets søkertall fra Samordna Opptak viser en markant økning til både helsefag, realfag og til lærerutdanningene. Det vil si de fagområdene hvor Norge vil ha størst manko på kvalifisert personell fremover.

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) siste fremskrivinger vil det framover bli et underskudd på nær 35.000 helsearbeidere med kort høyere utdanning, 40.000 lærere og 3.000 ingeniører.

Tallene viser en økning på over 11 prosent til realfag, nær 10 prosent til helse- og sosialfaglige utdanninger og en økning på 8 prosent til landets grunnskolelærerutdanninger.

– Regjeringen er veldig tilfreds med den positive utviklingen for disse fagområdene sier settestatsråd for kunnskapsministeren, Elisabeth Aspaker, til NTB.

Disse 10 studiene har flest søkere i år:

 

1. Norges Handelshøyskole – siviløkonomutdanningen (2.117 søkere)

 

2. Universitetet i Oslo – rettsvitenskap (2.100 søkere)

  (Foto: Arnljot Bringedal/VG)(Foto: Arnljot Bringedal/VG)

3. Politihøgskolen i Oslo – politiutdanning (1.796 søkere)

 

4. Universitetet i Bergen – rettsvitenskap (1.699 søkere)

 

5. Høgskolen i Oslo og Akershus – sykepleierutdanning (1.165 søkere)

(Foto: Colourbox)(Foto: Colourbox)

6. Universitetet i Oslo – psykologi profesjon (994 søkere)

 

7. Høgskolen i Sør-Trøndelag, sykepleierutdanning (969 søkere)

 

8. Høgskolen i Oslo og Akershus – økonomi og adm. / revisjon / Facility Management (891 søkere)

(Foto: Colourbox)(Foto: Colourbox)

9. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – industriell økonomi og teknologiledelse (891 søkere)

 

10. Høgskolen i Sør-Trøndelag – økonomi og administrasjon (873 søkere)

  (©NTB)