9 fletter som er perfekte for sommeren

Både enkelt og flott.
  1. Romantisk sommerflette med blomster
  2. 2-minutters sommerflette
  3. Dra igjennom-flette
  4. Tvunnet flettekrans
  5. Rapunselflette med blomster
  6. Fransk flette med krøller
  7. Fiskebeinsflette for den late
  8. Og for de med kort hår: Boho flette
  9. Fossefallflette