Annonse

12 åpningstider som ikke er helt etter boka

«Åpner når jeg kommer. Stenger når jeg går.»
 1. Herlig diffust!


  Kunne ikke laste instagram 2. Tolk det som du vil


  Kunne ikke laste instagram 3. Fra litt over 9, kanskje før 10


  Kunne ikke laste instagram 4. En drøm for matglade


  Kunne ikke laste instagram 5. Det er ikke så nøye når du kommer, bare det er etter klokka 15.00


  Kunne ikke laste instagram 6. Her bør du derimot være presis


  Kunne ikke laste instagram 7. Få ting er som å være sin egen sjef!


  Kunne ikke laste instagram 8. Hvert minutt teller


  Kunne ikke laste instagram 9. Alt for kunden!


  Kunne ikke laste instagram 10. Når det passer, rett og slett


  Kunne ikke laste instagram 11. En absolutt helgardering


  Kunne ikke laste instagram 12. Utvidede åpningstider søndager


  Kunne ikke laste instagram