Her er de nye fjellvettreglene

Har lagt inn råd om den største trusselen i fjellet.De velkjente fjellvettreglene så dagens lys for første gang i 1967, og har vært uendret siden. Men nå har de fått seg et ansiktsløft. Mandag la Røde Kors og Den Norske Turistforeningen frem de nye fjellvettreglene.

Den nye utgaven tar utgangspunkt i den gamle, men har nå fått mer spesifiserte underpunkter.

- Godt fjellvett handler ikke bare om hva du skal og ikke skal, men om å ha et bevisst forhold til naturen, valgene du tar og handlingene du gjør. Derfor er dagens fjellvettregler lagt opp som en læringssirkel: Fra planlegging av turen i forkant til justering av planene underveis i turen, sier fjellklatrer Cecilie Skog til Røde Kors' nettsider.

De siste ti årene har Røde Kors Hjelpekorps har hatt en tredobling i antall redningsaksjoner. I 2005 var det 350 aksjoner, mens det i 2015 var nærmere 1000.

Det er fortsatt ingen skam å snu, men fjellvettreglene inneholder nå råd om skredfare og usikret is. Skred er den klart største trusselen ved ferdsel i fjellet på vinteren, skriver NRK.

- Toppturer er en viktig del av den nye friluftskulturen, men mange mangler kunnskap om skred, sier Skog til NRK. Sammen med et team bestående av eksperter og fagfolk, har hun jobbet med å utforme oppgraderingen av fjellvettreglene.

I likhet med de opprinnelige fjellvettreglene, er de nye også på ni punkter.

Dette er de nye fjellvettreglene:


1. Planlegg turen og meld fra hvor du går

2. Tilpass turen etter evne og forhold

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre

6. Ta trygge veivalg, gjenkjenn skredfarlig terreng

7. Bruk kart og kompass

8. Vend i tide – det er ingen skam å snu

9. Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig