Statsbygg anbefaler å flytte Oslo fengsel til Bredtveit, melder Aftenposten

Statsbygg anbefaler å flytte Oslo fengsel til Bredtveit.

Publisert
Sist oppdatert

(Sol.no): Oslo fengsel skal etter planen flytte fra Grønland. Justisdepartementet og Statsbygg har lenge vært på leting etter en egnet tomt – både i og omkring Oslo.

Aftenposten melder at Statsbygg nå har landet på hvilken tomt de mener er aller best: De anbefaler å flytte Oslo fengsel til Bredtvet.

Bredtveit er det beste tomtealternativet for Oslo fengsel, mener Statsbygg. En eventuell lokalisering på Bredtveit gjør at fengselet beholdes i Oslo.

I sin begrunnelse skriver Statsbygg at siden det da i så fall vil samlokaliseres med dagens kvinnefengsel, er det også det eneste alternativet som bedrer soningsforholdene for kvinner.

I tillegg mener Statsbygg det er mulig å ta viktige hensyn til nærmiljøet, som å ivareta store deler av friområdet på tomten selv om dagens fengsel utvides, heter det.

I rapporten fra Statsbygg er tomter på Haugenstua, Mastemyr i Nordre Follo, Heggedal i Asker, Solvang i Lier, Kroksrud i Ullensaker og Bredtveit i Oslo vurdert.

Tilbake til Sol.no

Mer om