Her finnes det atomkraftverk

Disse landene har atomkraftverk

Fredag opplyste ukrainske tjenestemenn at russiske styrker har tatt kontroll over Europas største atomkraftverk Zaporizjzja, sør i Ukraina.

Atomkraftverket i Dukovany. Foto: Shutterstock / NTB
Atomkraftverket i Dukovany. Foto: Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Følg Sol på Instagram og meld deg på nyhetsbrevet fra redaktøren vår!

Atomkraftverket ligger i Enerhodar sør i Ukraina og er Europas største. Kampene har skapt stor frykt for radioaktive utslipp. Det er foreløpig ikke meldt om forhøyede strålingsnivåer i området.

Dette er atomkraft

Atomkraft eller kjernekraft er elektrisk energi som produseres i atomkraftverk ved hjelp av fisjon* eller fusjon*. Nesten all atomkraft i verden produseres i store atomkraftverk der kjernereaktoren er en fisjonsreaktor. Den viktigste bruken av atomkraft er å bidra til landets elektrisitetsforsyning. Det finnes også andre bruksområder hvor atomkraft brukes. Utnyttelse av atomkraft til fremdrift av skip er i stor grad gjort for undervannsbåter. Ifølge Store norske leksikon kan mangelen på ferskvann mange steder i verden hjelpes ved avsalting av havvann. Her kan atomkraft ha potensial til å bli en viktig CO2-fri energikilde for dette. Avsalting av havvann ved hjelp av atomkraft er foreløpig kun gjort i små skalaer, da gjerne i kombinasjon med ordinær kraftproduksjon.

Er atomkraftverk farlig?

Ifølge Forskning.no er ikke atomkraft risikofritt, men det er ikke veldig farlig i seg selv. Det som kan gjøre det farlig er varmekilden - uran eller annet kjernebrensel som sender ut radioaktiv stråling. Denne strålingen er som en usynlig haggelskur med bitte små deler av atomkjerner. Disse strålingene kan føre til kreft, eller ødelegge på andre måter, slik at folk blir alvorlig syke eller barn blir født med misdannelser. Det er derfor det er viktig at de radioaktive stoffene ikke slipper ut av atomkraftverket.

Dersom varmen fra kjernereaksjonene ikke avledes av kjølevæske eller gass hele tiden vil temperaturen stige. Det kan i verste fall resultere i eksplosjoner og nedsmelting av kjernebrenselet.
Atomkraftverk er bygget for å bråstoppe kjernereaksjonene automatisk om et uhell oppstår. Brenselet vil derimot ikke bli kaldt umiddelbart og det må kjøles ned en lang stund.

Hvor ligger det atomkraftverk?

Det finnes en rekke kjernekraftverk rundt om i verden. Per 2020 er det USA som største produsent av kjernekraft. Landet har en årlig produksjon på rundt 800 TWh (terawattime), noe som dekker omtrent 20 prosent av landets forbruk av elektrisk energi. Frankrike er det landet med størst andel kjernekraftverk. Her blir 70 prosent av det elektiske energiforbruket forsynt med kjernekraft. I Kina pågår den største utbyggingen av nye atomkraftverk. I 2020 hadde atomkraftverket 15 reaktorer under utbygging.

Her er en oversikt over alle land med atomkraftverk og antall reaktorer som er i operativ stand.

Det finnes mange land utover disse som har tatt i bruk atomreaktorer for forskning, inkludert Norge. De er derimot ikke tatt med i denne listen.

Dette er de største atomkraftverkene i verden

Det finnes en rekke atomkraftverk i verden med ulike størrelser. Blant landene med atomkraftverk er det klart Kina som har de største. Også Russland og Frankrike har flere blant de største atomkraftverkene.

Her får du oversikt over verdens største atomkraftverk

*Fisjon: Fisjon er i kjernefysikk en prosess hvor en atomkjerne spaltes i to mindre deler, samtidig som det frigjøres betydelige mengder energi.

*Fusjon: Fusjon er innen kjernefysikk en prosess hvor to lette atomkjerner slår seg sammen til en tyngre kjerne.

Tallene i denne artikkelen er fra 2020.

Kilder: Store norske leksikon, Forskning.no, DSA

Tilbake til Sol.no