Dette bør du tjene

Dette er gjennomsnittslønna i 361 yrker

I dag kom oversikten som viser hva folk hadde i lønn i 2021. Her kan du se hele oversikten.

Lønnsveksten i 2021 var høyere enn i 2019, da den var den høyeste på mange år. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Lønnsveksten i 2021 var høyere enn i 2019, da den var den høyeste på mange år. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

(Sol.no):Det var lønnsfest i Norge i 2021. Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,2 prosent fra 2020 til 2021. Det er nesten en dobling av fjorårets lønnsvekst på 2,2 prosent.

– Lønnsveksten i 2021 var 2,0 prosentpoeng høyere enn den lave lønnsøkningen i 2020. Den var også høyere enn lønnsveksten i 2019, som var den høyeste på mange år, sier seniorrådgiver Håkon Grini i SSB, i en melding.

Ifølge SSB er noe av årsaken til de høye økningene de forsinkede lønnsoppgjørene i 2020.

Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent var i november 2021 på 50.790 kroner. Økningen fra november året før var på om lag 2.000 kroner.

Se hele oversikten her.

Kilde: SSB

To årsaker

Seniorrådgiver Håkon Grini i SSB påpeker at det er to viktige forklaringer på lønnsveksten det siste året. For det første var det rekordmange ledige stillinger høsten 2021, noe som kan ha gitt arbeidsgivere insentiver til å tilby høyere lønn. For det andre har forsinkede lønnsoppgjør fra 2020 kommet med i statistikken for 2021.

– På grunn av nedstengningen i 2020 ble mange av lønnsoppgjørene utsatt. Det betyr at noe av lønnsveksten som normalt ville kommet i 2020, ikke kom før året etter. Vi bør derfor løfte blikket og se utviklingen over en lengre periode, sier Håkon Grini.

– Hvis vi ser 2020 og 2021 i sammenheng, skiller ikke lønnsveksten seg spesielt ut fra tidligere år, legger han til.

Mest i kommuneforvaltning

Lønnsutviklingen tok seg opp i alle sektorer. Kommuneforvaltning hadde den sterkeste veksten, med 4,4 prosent, men dette var kun 0,1 prosentpoeng mer enn statsforvaltning.

I privat sektor har det vært en høy vekst i utbetalinger av bonuser. Fra 2020 til 2021 økte gjennomsnittlig bonus per måned med 17,1 prosent. Til sammenligning økte bonusene i sektoren med 4,8 prosent året før.

– En medvirkende årsak til økningen kan være at mange bonuser ble tilbakeholdt i 2020 grunnet usikkerhet knyttet til pandemien. En del av disse kan i stedet ha blitt utbetalt i 2021 da man så at konsekvensene av pandemien ble mindre enn fryktet, sier seniorrådgiveren i SSB.

Tilbake til Sol.no