Vil vurdere totalforbud mot telefonsalg etter klagestorm

Etter et år med rekordmange klager på telefonsalg mener Forbrukerombudet at et totalforbud må vurderes.

Forbrukerombudet har hittil i år mottatt 2.533 klager på telefonsalg, mer enn dobbelt så mye som i fjor. Til tross for en rekke innstramninger i regelverket for telefonsalg etter siste revisjon i 2009, er det tydelig at regelverket fortsatt ikke er godt nok, fastslår forbrukerombud Gry Nergård overfor NRK.

– Det er tydelig at vi ikke har et godt nok regelverk når vi får så mange klager. Det er særlig to ting som er problematisk. Det ene er telefonselgers påstand om at det foreligger et kundeforhold, og det andre er hvorvidt du har gitt samtykke til å bli oppringt. Disse tingene må helt klart strammes inn og klargjøres, sier Nergård.

I ytterste konsekvens kan et totalforbud være løsningen, noe Forbrukerombudet har forslått to ganger tidligere.

– Vi har gode argumenter for å si det må innføres totalforbud. I år er det grunnlag for å vurdere mer drastiske virkemidler enn tidligere. Vi har en god bunke med klager fra i år som viser problemstillingen. Hvis et totalforbud er det som skal til, så må man bare gå for det, sier hun.

Regelverket er gjennomgått på nytt i år for å se om ytterligere tiltak er nødvendig. Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet legger ved årsskiftet fram et høringsnotat om telefonsalg, med bakgrunn i Forbrukerombudets rapporter. (©NTB)