Vil ikke fryse oljefondets investeringer i Israel

Det er ikke aktuelt for regjeringen å be Norges Bank fryse oljefondets investeringer i Israel, slik man gjorde med fondets investeringer i Russland.

Israelske soldater ser på ruiner etter angrep i Gaza. Foto: AP / NTB
Israelske soldater ser på ruiner etter angrep i Gaza. Foto: AP / NTB Vis mer
Publisert

Bli varslet om siste nytt i Sol-appen! Last ned for Iphone her og Android her!

Det gikk fram av finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) svar på et spørsmål fra Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i spørretimen i Stortinget onsdag.

Sneve Martinussen viste til at finansministeren i ekstraordinære situasjoner har anledning til å instruere Norges Bank, noe som ble gjort da Russland invaderte Ukraina i februar i fjor.

Norges Bank fikk da beskjed om å fryse oljefondets investeringer på 27 milliarder kroner i 47 russiske selskap og planlegge nedsalg.

Sivile tap og lidelser

Israels krigføring i Gaza, som har resultert i enorme sivile tap og lidelser, er en slik ekstraordinær situasjon, mener Sneve Martinussen.

Vedum kommenterte ikke direkte dette, men viste til at det er bred enighet i Stortinget om fondets retningslinjer.

Undersøker

Målet med fondet er høyest mulig avkastning til akseptabel risiko, men det verken er eller skal være et virkemiddel i utenrikspolitikken, understreket han.

På bakgrunn av krigen i Gaza undersøker nå Etikkrådet om noen av selskapene fondet har investeringer i kan knyttes til alvorlige og systematiske brudd på folkeretten der, sa Vedum.

– I så fall vil Etikkrådet kunne tilrå utelukkelse av disse selskapene, la han til.

Ulovlige bosetninger

Ifølge en oversikt utarbeidet av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har oljefondet investert i 66 selskap som på ulikt vis støtter opp under Israels ulovlige bosetninger i palestinske områder.

Ni selskap er ifølge Vedum tidligere kastet ut av oljefondets portefølje på grunn av dette, og ett selskap fordi det leverer overvåkingsutstyr til separasjonsbarrieren på Vestbredden.

– Jeg mener det rammeverket Stortinget har lagt over tid, sammen med regjeringen, fungerer godt, sa han.