Vil ha forbud mot solarium

På 60 år er risikoen for føflekkreft tidoblet i Norge.

Til tross for kampanjer og bred kunnskap om kreftrisiko ved soling, øker både dødelighet og antall tilfeller av føflekkreft i Norge.

I hele verden er det bare New Zealand som har høyere dødelighet for denne kreftformen enn Norge. Hovedårsaken til føflekkreft er utbredt eksponering for ultrafiolett (UV) stråling fra sollys og solariumbesøk.

– Jeg er bekymret. Dette er en kreftform som lar seg forebygge, sier strategisk rådgiver Per Magnus i Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) til NTB.

– Når kunnskapsformidling ikke er nok, kan vi vurdere restriksjoner. Da bør vi kunne diskutere om solarium skal forbys.

Norsk solingskultur

Onsdag er verdens kreftdag, og FHI leverer denne uka en kunnskapsoppsummering om føflekkreft, bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Det registreres årlig omtrent 1.550 nye tilfeller i Norge, like mange hos kvinner som hos menn. Over 300 dør årlig av sykdommen.

– Hvorfor klarer vi ikke å snu utviklingen?

– Det som gjøres er ikke effektivt nok. Samtidig har vi kultur for å sole oss i Norge. At folk ikke kutter ned på solingen er i mange tilfeller en kalkulert risiko: De kjenner til farene, men det veier tyngre at det gir mye livskvalitet og velvære å være ute i sola. Kombinert med mye fritid og råd til å reise til solrike strøk, blir det en livsstil det er vanskelig å få folk til å endre, sier Magnus.

Han legger til at solkrembruk kan ha gitt en falsk trygghet:

– Det kan føre til at man oppholder seg lenger i sola enn man burde.

FOTO: NTB ScanpixDet sitter langt inne for nordmenn å begrense solingen, tross kunnskap om føflekkreft. FOTO: Jon Eeg / NTB Scanpix

Solariumdebatt

I en uttalelse fra 2009 har International Agency for Research on Cancer (IARC) fastslått at solariumbruk er kreftfremkallende. I Brasil og i de fleste delstater i Australia er det innført forbud mot solarier. FHI kjenner ikke til at det er gjort konsekvensanalyser av et forbud mot solarier i Norge.

– Sammenlignet med å være ute i sola er solariumbruk en relativt ny trend i vår kultur og kan være lettere å gjøre noe med, påpeker Magnus.

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen ønsker en debatt velkommen:

– På kort sikt er vi opptatt av langt tydeligere merking og veiledning i solariene, så folk kjenner til risikoen, sier Ryel.

Utsatt ungdom

Magnus understreker at FHI ikke går inn for solariumforbud.

– Det finnes ikke enkle svar, men vi trenger en debatt. Hvis vi kan øke kunnskapen blant folk, kan man håpe at de tenker mer fornuftig. Vi må også ha en politisk debatt, gjerne om hvor mye Storebror egentlig skal gripe inn.

I Norge er det 18-årsgrense for solariumbruk, fordi vi vet at solariumbruk før 35 års alder øker risikoen for føflekkreft med 50 prosent. Mye forskning peker dessuten mot at solbrenthet tidlig i livet er spesielt risikabelt og kan sette i gang mutasjoner og endringer som til slutt blir en kreftform.

Magnus mener en moteendring vil kunne bidra til mindre soling, særlig blant unge:

– Vi har lenge hatt et kroppsideal og en kultur for unge som sier at man skal være veltrent og brun, men det ser ut til å dreie litt mot at man skal være blekere nå.