Vil gi fattige og single rabatt på NRK-lisensen

Men andre kan måtte betale mer.

I løpet av vinteren skal regjeringen gjennomgå NRK-lisensen, skriver Dagbladet. Det skal vurderes om lisensordninger bør legges ned, og at NRK heller skal finansieres på andre måter.
SVs Bård Vegard Solhjell mener at en egen NRK-skatt vil være et godt alternativ til dagens lisens. Skatten skal tilpasses etter hvor mye du tjener. Lavtlønnede kan altså måtte betale mindre enn de med høyere lønn. - Det vil bli en langt mer rettferdig finansiering av NRK enn det vi har i dag, sier Solhjell til Dagbladet. Solhjell mener at NRK-lisensen er spesielt urimelig for single og lavlønnede. - Det er jo ikke riktig at dem som er alene eller dem som tjener minst skal betale like mye for NRK som kona mi og meg. Hva mener du? Bør NRK-lisensen droppes? Er NRK-skatt en bedre ordning? Er det rettferdig at single og lavtlønnede skal betale mindre?