Verdens første senter for voldsutsatte barn opprettes i Grimstad

Stine Sofies Stiftelse etablerer verdens første mestringssenter for voldsutsatte barn. – Et stort og viktig steg mot større ivaretakelse av denne gruppen, mener stiftelsen.

Stiftelsen etablerer det nye senteret på Østerhus Panorama i Grimstad kommune, og vil fra 19. mai neste år kunne motta 500 voldsutsatte barn og deres omsorgspersoner eller søsken. Datoen markerer 16-årsdagen for drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand.

– Senteret skal være et kurssenter for mestring og livsglede for barn og unge som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, eller har vært vitne til vold, sier stiftelsens leder Ada Sofie Austegard i en pressemelding.

Mestring og livsglede

Senteret skal ikke drive behandling, men har som mål å oppnå en terapeutisk effekt gjennom mestringsopplevelser. Det faglige innholdet blir utformet av professor i psykologi Willy Tore Mørch og forsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen.

– Barna skal le, ha det morsomt og dele opplevelser med andre barn. Gjennom mestring gis barna troen på at man kan få et godt liv selv om man har vært utsatt for vold eller overgrep, skriver stiftelsen i en pressemelding.

Ideen bak opprettelsen av senteret har stiftelsen hentet fra tilsvarende sentre for barn som er rammet av ulike sykdommer, som kreft og hørsels- eller synsskade.

Urimelig forskjellsbehandling

Rundt 100.000 barn utsettes årlig for vold eller overgrep eller er vitne til vold i Norge, og det er antakelig store mørketall, ifølge tall fra Justisdepartementet.

Voldsofferorganisasjonene i Norge har i flere år jobbet med å få politikerne til å opprette en nasjonal offeromsorg på linje med kriminalomsorgen. De mener det i dag er en urimelig forskjellsbehandling i oppfølgingen av den voldsdømte og ofrene til den dømte.

– Stine Sofie Senteret vil være et stort og viktig steg i riktig retning ettersom det ikke finnes et tilsvarende tilbud for voldsutsatte barn i Norge i dag, sier Austegard. (©NTB)