Vaktsjefen på Helge Ingstad anker ikke dommen til Høyesterett

Vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad anker ikke Gulating lagmannsretts dom inn for Høyesterett. Ifølge forsvareren hans ønsker han å legge saken bak seg.

Fregatten Helge Ingstad forliste etter at den kolliderte med tankskipet TS Sola ved Stureterminalen utenfor Bergen 8. november 2018. Vaktsjefen om bord ble i lagmannsretten dømt til 60 dagers betinget fengsel – samme straff som i tingretten. Foto: Terje Pedersen / NTB
Fregatten Helge Ingstad forliste etter at den kolliderte med tankskipet TS Sola ved Stureterminalen utenfor Bergen 8. november 2018. Vaktsjefen om bord ble i lagmannsretten dømt til 60 dagers betinget fengsel – samme straff som i tingretten. Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Bli varslet om siste nytt i Sol-appen! Last ned for Iphone her og Android her!

– Saken har vært en svært stor belastning for vaktsjefen og hans familie. Han er uenig i lagmannsrettens domfellelse av ham, men etter en totalvurdering har han bestemt seg for å ikke inngi anke over dommen, opplyser forsvareren, advokat Christian Lundin.

Mannen ble i lagmannsretten dømt til 60 dagers betinget fengsel – den samme straffen som i tingretten. Vaktsjefen mener ifølge Lundin fortsatt at det er uriktig at han ble domfelt.

– På den annen side mener han at tiden er inne til å legge saken bak seg og se fremover. Vaktsjefen er enig i at han har gjort feilvurderinger, men han gjorde så godt han kunne innenfor det systemet han var satt til å arbeide i, heter det i en uttalelse fra forsvareren.

– Flaks

Vaktsjefen var den eneste som ble tiltalt etter kollisjonen med tankskipet TS Sola ved Stureterminalen utenfor Bergen og det påfølgende forliset natt til 8. november i 2018. Aktor la ned påstand om 120 dagers betinget fengsel da saken var oppe for lagmannsretten.

Statsadvokat Bendikte Høgseth sa i sin prosedyre at saken mot vaktsjefen var unik sett i lys av omfanget, at landets fregattforsvar mistet 20 prosent av kapasiteten sin og den enorme oppmerksomheten, men at de rettslige prinsippene ikke er ulike andre saker om uaktsom skade.

– Det var flaks og helt utrolige tilfeldigheter at det ikke gikk tapt menneskeliv under kollisjonen, mente Høgseth, som sa at det bare var på grunn av den trege saksbehandlingen i saken at det ikke var aktuelt å legge ned påstand om ubetinget fengsel.

– Gjorde så godt han kunne

Advokat Christian Lundin sa i sin prosedyre at hele tiltalen mot hans klient framsto som ulogisk.

– Dette er den første saken i nyere tid mot en person lavere ned i systemet der mange systemer har sviktet samtidig. Dere må ta stilling til hvor langt det personlig ansvaret skal gå der hvor det skjer flere systemsvikt samtidig, sa Lundin til dommerne.

Han fortsatte med å si at den unge vaktsjefen hadde gjort så godt han kunne da han hadde ansvaret for fregattens ferd den aktuelle natta. Han advarte også dommerne om at en fellende dom mot bare én av mannskapet kunne føre til fryktkultur hvor avvik fra sikkerhetsrutiner ikke ble varslet, men holdt igjen.

Ansvarsforhold

En enstemmig lagmannsrett dømte vaktsjefen til 60 dagers betinget fengsel. Det var statsadvokatene Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth som førte saken for påtalemyndigheten i retten.

– Det sentrale for påtalemyndigheten har vært å fastslå ansvarsforholdet i saken, og at det i fredstid gjelder det samme aktsomhetskrav for ansvarshavende navigatører om bord på Sjøforsvarets fartøyer som for navigatører om bord på sivile fartøyer, skrev de i en pressemelding etter at dommen hadde falt.

Mer om