Vaktsjef dømt etter «Helge Ingstad»-ulykken

Gulating lagmannsrett har dømt vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad etter ulykken utenfor Bergen i 2018.

Publisert

Bli varslet om siste nytt i Sol-appen! Last ned for Iphone her og Android her!

Den unge vaktsjefen var ansvarlig for fregattens ferd da den natt til 8. november 2018 kolliderte med supertankeren Sola TS og siden forliste i fjæresteinene like ved Stureterminalen i Øygarden.

Som den eneste ble vaktsjefen straffeforfulgt etter at Forsvaret aksepterte en foretaksstraff på 10 millioner kroner. Hordaland tingrett halverte påtalemyndighetens påstand om straff og dømte vaktsjefen til 60 dagers ubetinget fengsel.

Under behandlingen i lagmannsretten la påtalemyndigheten ned samme påstand som i tingretten, 120 dager betinget straff for uforsvarlig navigering.

Under prosedyren i lagmannsretten sa statsadvokat Bendikte Høgseth at saken mot vaktsjefen var unik sett i lys av omfanget, at landets fregattforsvar mistet 20 prosent av kapasiteten sin og den enorme oppmerksomheten, men at de rettslige prinsippene ikke er ulike andre saker om uaktsom skade.

– Det var flaks og helt utrolige tilfeldigheter at det ikke gikk tapt menneskeliv under kollisjonen, mente Høgseth, som sa at det bare var på grunn av den trege saksbehandlingen i saken at det ikke var aktuelt å legge ned påstand om ubetinget fengsel.

Mer om