Annonse

Utvalg splittet om pelsdyrnæringen

Et flertall i utvalget som har gjennomgått pelsdyrnæringen, går inn for bærekraftig utvikling av næringen. Et mindretall går inn for styrt avvikling.

Oslo (NTB-Johan Falnes): Et flertall i pelsdyrutvalget går inn for bærekraftig utvikling av næringen, mens et mindretall anbefaler styrt avvikling.

Fem medlemmer i utvalget – utvalgsleder leder Anne Karin Hamre, Torstein Steine, Steen Henrik Møller, Hadle Nevøy og Camilla Kielland – går inn for bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen. De mener velferden for pelsdyrene vil være ivaretatt dersom regelverket etterleves.

Men saken splitter medlemmene, og tre av dem – Sveinung Eikeland, Kathrine Ryeng og Guri Tveito – går inn for styrt avvikling av næringen. Disse stiller seg tvilende til om dyrevelferden kan ivaretas når rev og mink holdes fanget i nettingbur på små arealer.

Ett medlem, Marianne Olssøn, ønsket ikke å gi noen anbefaling om hvilket alternativ politikerne bør velge.

Høring i vente

Utvalget, som ble nedsatt i fjor, har hatt i oppgave å vurdere bærekraftig utvikling og styrt avvikling som to hovedalternativer for pelsdyrnæringens framtid.

– Denne næringen er stadig vekk oppe til debatt, og det er bra å få faktabasert informasjon å vurdere disse spørsmålene ut fra, sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun fikk rapporten mandag formiddag.

Hun vil ikke være med på at en samlet innstilling hadde vært bedre.

– Jeg syns det viser at dette utvalget er bredt sammensatt, du har fått fram begge synspunkter i denne diskusjonen. Det er i grunn veldig sunt, for dette er en sak som har vært høyt på den politiske agendaen i mange år, sier Listhaug til NTB.

Statsråden vil nå sende rapporten ut på høring. Hun sier venter stort engasjement i høringsrunden.

Etter høringen skal regjeringen trekke en konklusjon om næringens framtid. Et betydelig flertall på Stortinget har allerede vedtatt å be regjeringen vurdere forbud mot pelsdyroppdrett.

Omstridt næring

Pelsdyrhold i Norge er i dag lønnsomt og konkurransedyktig internasjonalt. Men næringen er også svært omstridt, og slik vil det forbli.

– Uansett hvor strengt regelverk en legger til grunn for dyrevelferden til pelsdyrholdet, vil motstanden mot pelsdyrhold aldri forsvinne, sa Hamre da hun presenterte rapporten.

I tillegg er næringen utsatt for svingninger i markedet internasjonalt.

– Utvalget mener det først og fremst er næringen selv som har ansvar for å ivareta konkurransekraften, fastholdt Hamre.

Næringen mottar i dag rundt 35 millioner kroner i tilskudd fra staten.

Hvis næringen skal bevares, bør det ifølge utvalget forskes mer på alternativer hvor det ikke benyttes nettingbur.

Utvalget mener videre at et forbud mot pelsdyrhold i Norge bør kombineres med en kompensasjonsordning. (©NTB)