Ut mot regjeringen: - Elendig forslag

Regjeringen legger fram tiltakspakke for å ivareta reindrifta når det bygges ut ny energi. Flere stiller seg kritiske til både tiltakene og utformingen av dem.

En flokk Reinsdyr i Karasjok i Finnmark. Foto: Jan Langhaug / NTB
En flokk Reinsdyr i Karasjok i Finnmark. Foto: Jan Langhaug / NTB Vis mer
Publisert

Bli varslet om siste nytt i Sol-appen! Last ned for Iphone her og Android her!

– Vi må trekke lærdom av det høye konfliktnivået mellom reindrift og energi som vi nå ser, fra tilbakemeldingene fra reindrifta selv og ikke minst fra Fosen-saken, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Etter en lang strid ble det mandag denne uken enighet mellom det samiske samfunnet Sør-Fosen sijte og det delvis statlige eide selskapet Fosen Vind. Økonomisk bidrag, vetorett og tilleggsareal for beite er noen av elementene i avtalen. Det er foreløpig ikke oppnådd enighet i meklingene på Nord-Fosen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind.

Aasland sier at tiltakspakken skal legge til rette for videre utbygging av nødvendig kraft og nett i Midt- og Nord-Norge, samtidig som reindriftas interesser ivaretas.

– Ivareta reindrifta på en bedre måte

Flere andre departementer er også koblet på tiltakspakken, herunder Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet.

– Vi må ivareta reindrifta på en bedre måte, og samtidig dekke fremtidig energibehov. De nye tiltakene vil legge til rette for et bedre kunnskapsgrunnlag i avveiningen av ulike hensyn, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Ett av tiltakene ble varslet i statsbudsjettet: At det skal settes av 0,2 øre per kWh fra vindkraftproduksjon til formål innenfor reindrift og natur. Totalt er det 25 punkter på tiltakslisten.

Blant tiltakene er å bedre oversikten over reindriftas arealbruk gjennom oppdaterte arealbrukskart og distriktsplaner for reindrifta. Regjeringen vil også styrke forskningen på hvilke virkninger bygging og drift av energianlegg har for reindrift, ut over de utredningene som skjer i forbindelse med konkrete konsesjonssaker.

De vil også utarbeide en veileder for behandling av vindkraftverk etter energiloven og plan- og bygningsloven, som skal tydeliggjøre medvirkningen i konsesjonsprosessene.

Savner involvering

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) savner involvering av Sametinget i utformingen av tiltakene.

– Det forundrer meg at regjeringen har utformet denne tiltakspakken uten noen form for kontakt med Sametinget. Det er ikke bare gjennomføringen av tiltakene som er konsultasjonspliktig, men også beslutningen om hvilke tiltak som er nødvendig for å styrke reindrifta, sier hun.

ANGRIPER: Dette er første gang noensinne denne akten mellom en isbjørn og et reinsdyr blir filmet. Vis mer

Sameloven inneholder en plikt for staten, fylkeskommuner og kommuner til å konsultere Sametinget og andre samiske interesser i saker som angår dem.

Muotka mener at mange av tiltakene hver for seg er positive, men savner tiltak for distriktene.

– Jeg forbeholder meg retten til å gå gjennom de tiltakene regjeringen her har fremmet og å foreslå ytterligere tiltak. Jeg forventer derfor at kommunal- og distriktsministeren som har ansvar for å koordinere tiltakene, vil holde et konsultasjonsmøte om dette, sier Muotka

– Elendig forslag

Rødts Sofie Marhaug mener det er oppsiktsvekkende at Sametinget ikke har blitt konsultert om tiltakene.

– Det gjør at det klinger hult når regjeringen snakker om bedre dialog og samarbeid, sier hun.

MDGs Une Bastholm mener mange av tiltakene er gode, og mener det er på høy tid at hensyn til urfolks rettigheter blir satt i et visst system.

Når en nå varsler endret rovviltforvaltning av hensyn til kalvingen, er det all grunn til bekymring med Sp i regjering. Den enkle utveien her er å bare ta ut mer rovdyr, men det er ikke forsvarlig, sier hun.

Venstres klimapolitiske talsperson, Ola Elvestuen, går krassere til verks:

– Dette er et elendig forslag som igjen viser at vi har tidenes mest rovdyrfiendtlige regjering. Svaret på økt nedbygging av natur med kraftlinjer og annen infrastruktur kan ikke være å ødelegge mer natur ved å redusere bestandene av gaupe og jerv.