UDI skal etablere inntil 50 nye flyktningmottak

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil etablere opptil 50 nye flyktningmottak fordi det kommer flere asylsøkere.

Innen 2023 er omme vil Norge trolig ha tatt imot rundt 45.000 flyktninger, derav 40.000 ukrainere. Direktør for Mottak og retur i UDI, Borghild Fløtre. Nå ønsker Utlendingsdirektoratet å øke kapasiteten med inntil 7.500 nye ordinære mottaksplasser, sier direktør for Mottak og Retur i UDI, Borghild Fløtre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Innen 2023 er omme vil Norge trolig ha tatt imot rundt 45.000 flyktninger, derav 40.000 ukrainere. Direktør for Mottak og retur i UDI, Borghild Fløtre. Nå ønsker Utlendingsdirektoratet å øke kapasiteten med inntil 7.500 nye ordinære mottaksplasser, sier direktør for Mottak og Retur i UDI, Borghild Fløtre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Vis mer
Publisert

Utlendingsdirektoratet opplyser i en pressemelding at de har behov for å øke sin samlede kapasitet av mottaksplasser. Årsaken er jevnt økende ankomster av asylsøkere til Norge. Totalt dreier seg om opptil 50 nye mottak.

– Før Ukraina-krigen så hadde vi jevnt over mindre enn 3.000 mottaksplasser i drift, mens vi nå ligger på rundt 11.000 ordinære mottaksplasser. Innen 2023 er omme vil vi etter alt å dømme ha tatt imot rundt 45.000 flyktninger derav 40.000 ukrainere, og på grunn av fortsatt jevn tilstrømming av asylsøkere og økt belegg på våre mottak vil vi nå øke mottakskapasiteten ytterligere, opplyser direktør for Mottak og Retur i UDI, Borghild Fløtre.

Det kan bli behov for opptil 10 mottak per region og mellom 2.500 og 7.500 mottaksplasser.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å skaffe innkvartering til alle som søker asyl til Norge, eller i påvente av utreise for de som har fått avslag på sin søknad.

– For å få tilbud fra flest mulig aktuelle aktører går vi nå bredt ut i hele markedet. Samtidig bygger vi ned akuttinnkvarteringer som er beregnet for kort varighet, og som da blir erstattet med mer langsiktige tilbud. Det dreier seg derfor i denne omgang bare om ordinære mottak der vi stiller flere krav til innhold enn ved rene akuttinnkvarteringer, sier Fløtre.

(©NTB)

Mer om