Trygdeoppgjøret: Pensjonen øker med 4,12 prosent

Alderspensjon under utbetaling får en årlig økning på 4,12 prosent.

Trygdeoppgjøret er klar. (Foto: Ørn E. Borgen / NTB)
Trygdeoppgjøret er klar. (Foto: Ørn E. Borgen / NTB) Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Følg Sol på Instagram og meld deg på nyhetsbrevet fra redaktøren vår!

Det melder Arbeids- og inkluderingsdepartementet onsdag.

Økningen er på 3,53 prosent fra 1. mai, men 4,12 prosent på årsbasis.

Det er samtidig klart at grunnbeløpet i folketrygden øker fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022, noe som tilsvarer 4,77 prosent.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at oppgjøret er i tråd med Stortingets vedtak om at pensjonen skal reguleres som et gjennomsnitt av lønnsvekst og prisvekst.

– Det gir en trygghet for den enkelte i hvordan egen pensjonsopptjening og pensjon vil utvikle seg over tid, sier Persen til NTB.

Hun understreker at pensjonssystemet må være bærekraftig over tid.

– Dette er et spleiselag mellom generasjonene, sier Persen.

Pensjonistforbundet skuffet

Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen sier han er skuffet, men ikke overrasket.

– Vi også er jo kjent med Stortingets vedtak. Men vi hadde trodd at vi skulle få fullt ut kompensert det etterslepet som vi hadde tilbake fra i fjor, sier Davidsen til NTB.

Det Davidsen sikter til, er et krav fra organisasjonene om at årets oppgjør må korrigere for avviket mellom de anslagene som ble lagt til grunn for fjorårets trygdeoppgjør, og det som ble den faktiske utviklingen i fjor. Avviket er beregnet til 1,1 prosent.

Det regjeringen nå tilbyr, innebærer i stedet en korrigering for halvparten av dette avviket. Det er da utviklingen i grunnbeløpet og prisveksten i 2021 som legges til grunn.

Minstepensjonister på vent

Når det gjelder situasjonen for minstepensjonistene, viser Persen til Pensjonsutvalget, som ble nedsatt i 2020 for å evaluere pensjonsreformen fra 2011.

Utvalget, som ledes av konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted, skal levere sin innstilling 15. juni.

– De skal se på også den sosiale bærekraften i pensjonssystemet. Det er en viktig oppgave. Det er viktig at vi har en økonomisk bærekraft, at vi kan sørge for at også framtidas generasjoner får pensjonsutbetalinger. Men det er også viktig at det ikke oppfattes urettferdig. Det vil være naturlig å se på minstepensjonene når utvalget er kommet med sine anbefalinger, sier Persen.

Davidsen hadde derimot håpet på et løft for minstepensjonistene allerede nå.

– For en minstepensjonist innebærer dette en økning på 600 kroner i måneden. Når man ser det opp mot den prisveksten vi har hatt på strøm, matvarer og drivstoff, så ser vi at mange sliter, sier han.

Mer om