Trosser faglig råd - fortsetter på rødt nivå

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) viderefører rødt nivå i videregående skole etter jul. Helsedirektoratet og FHI ville ned til gult.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har valgt å se bort ifra faglige råd om å senke tiltaksnivået i videregående skole fra rødt til gult. Foto: Torstein Bøe / NTB
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har valgt å se bort ifra faglige råd om å senke tiltaksnivået i videregående skole fra rødt til gult. Foto: Torstein Bøe / NTB Vis mer
Publisert

Det nasjonale tiltaksnivået fortsetter på gult nivå i barnehager og grunnskoler og rødt nivå på videregående skoler, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Beslutningen kommer til tross for faglige råd fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om å gå fra rødt til gult nivå også i videregående skole etter jul.

Den såkalte trafikklysmodellen skiller mellom tre tiltaksnivåer i skolen: grønt, gult og rødt.

Gult nivå i barnehager og grunnskole og rødt nivå i videregående betyr fortsatt tilstedeværelse og undervisning, men med krav til få nærkontakter og avstand for de eldste elevene.

Rødt nivå i videregående innebærer i tillegg en del digital undervisning.

Faglige advarsler

Kjerkol kommer i pressemeldingen ikke med noen forklaring på hvorfor regjeringen har valgt å se bort ifra de faglige rådene.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har i sine innspill til regjeringen begge argumentert for at det ikke er behov for rødt nivå i videregående nå.

«Når det gjelder det nasjonale røde tiltaksnivået i videregående skole, mener vi at dette ikke er nødvendig da det er svært lave smittetall i aldersgruppen 16–19 år», skriver Helsedirektoratet i sin vurdering.

Folkehelseinstituttet påpeker at smitten i videregående har vært vedvarende lav. I tillegg er denne gruppen nylig vaksinert med annen dose, og det er sannsynlig at dette bidrar til en smittereduserende effekt, også mot omikron, fastslås det.

«Det er derfor ikke grunnlag for rødt tiltaksnivå nasjonalt», konkluderer FHI.

Krav om avvikling

Utdanningsdirektoratet går i sine vurderinger enda lenger og skriver at rødt nivå i videregående skole må avvikles så snart som mulig.

Utdanningsdirektoratets vurdering er at rødt nivå i videregående ikke er forholdsmessig slik smittesituasjonen er i dag.

«Rødt nasjonalt nivå i videregående skole kan ikke opprettholdes», skriver direktoratet.

«I videregående skole er en stor andel av elevene er vaksinert, det er lavere smitterisiko, og alderen tilsier at det er mulig å holde avstand.»

Karanteneunntak

I pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet opplyses det også at ansatte i skoler og barnehager fra 1. januar får unntak fra smittekarantene i arbeidstida.

Det betyr at ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb. Vilkåret er at de tester seg døgn tre og sju etter nærkontakten.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

Massetesting før skolestart

Helsemyndighetene anbefaler samtidig massetesting av elever og ansatte i barnehager og skoler i forbindelse med skolestart etter juleferien.

Dersom det ikke er tilstrekkelig testkapasitet, vil områder med mye smitte prioriteres, fastslår Helse- og omsorgsdepartementet. En del kommuner, som Oslo, har allerede et opplegg for testing etter ferien.

FHIs forslag er at alle elever og ansatte tar en selvtest før skolestart, enten dagen før eller før oppmøte om morgenen samme dag.

Etter dette foreslås det jevnlig testing så snart det er tilgang på teste

Mer om