Tre utvinningstillatelser i nyåpnet leteområde i Barentshavet

For første gang på over 20 år åpnes det for oljeleting i helt nye leteområder.

Tre av ti nye utvinningstillatelser gjelder det nyåpnede området i Barentshavet utenfor Øst-Finnmark.


I den 23. konsesjonsrunden tilbyr Olje- og energidepartementet 13 selskaper andeler i til sammen 40 blokker fordelt på ti nye utvinningstillatelser.


– I dag starter et nytt kapittel i norsk petroleumsvirksomhet. For første gang på over 20 år skal vi utforske helt nye leteområder. Dette vil være med på å legge grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser og bidra til vekst og verdiskaping i Norge. Nå er det Nord-Norges tur til å skrive de neste kapitlene i det norske petroleumseventyret, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

- Har store forpliktelser


Fem av de 13 selskapene som får tilbud om andeler, får også operatørskap. Dette er Statoil, Capricorn Norge AS, Centrica Resources (Norge) AS, Det norske oljeselskap ASA og Lundin Norway AS.


– Tildelingen av letelisenser betyr tilgang til nye arealer. Olje- og gassnæringa er avhengig av å kunne gjøre nye funn for å opprettholde aktiviteten. Vi har en stor forpliktelse med å levere gass til Europa. Skal vil innfri denne forpliktelsen, må vi gjøre nye funn. Derfor er denne tildelingen av letelisenser helt avgjørende, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass til NTB.Avviser at Norge må sette stopp


Han avviser at det er her Norge må sette stopp og la ressursene ligge for å oppnå 1,5-gradersmålet som ble satt på klimatoppmøtet i Paris i desember i fjor.


– Klimaet påvirkes ikke av hvor aktiviteten finner sted. Vi skal drive i Barentshavet på samme måte som på sokkelen for øvrig – etter de høyeste miljøstandardene i verden. Det er heller ingen prinsipiell forskjell mellom å drive i Barentshavet og i Nordsjøen og Norskehavet. Men det er andre utfordringer med lange avstander og mørke. Derfor er næringa forberedt på å gå inn med de aller høyeste standardene, sier Schjøtt-Pedersen.Naturvernforbundet: – Oljelisenser må trekkes tilbake


Naturvernforbundet mener Norge skulker den internasjonale klimadugnaden, ved å lyse ut nye letelisenser i Barentshavet.


– Skal vi unngå katastrofale klimaendringer, må også Norge kutte i nasjonale klimagassutslipp slik Parisavtalen krever. Å sette i gang et nytt oljekappløp i Arktis er et illevarslende skritt i stikk motsatt retning, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.


Han er spesielt opprørt over at det tildeles lisenser helt oppe ved iskantsonen, som er et viktig leveområde for lodde og polartorsk.


– Ifølge regjeringens samarbeidsavtale med KrF og Venstre skal områdene fredes mot oljevirksomhet av hensyn til de sårbare naturverdiene. Å dele ut lisenser i dette området er et direkte brudd på samarbeidsavtalen, sier Haltbrekken.Merkedag


Han karakteriserer tildelingen som en stor dag både for Nord-Norge som kan få mange nye arbeidsplasser, og for nasjonen Norge som kan få store inntekter til å finansiere velferden med.


– Men det er også viktig i en klimasammenheng, fordi den norske gassen er helt avgjørende for å nå klimamålene, sier Schjøtt-Pedersen.