To personer dømt i Høyesterett for grove bedragerier

To personer er i Høyesterett dømt til fengsel i henholdsvis fem år og seks år og seks måneder for flere grove bedragerier.

De fullbyrdede bedrageriene de to personene er dømt for, beløp seg totalt til rundt 17,8 millioner kroner, ifølge Høyesterett. Foto: Terje Pedersen / NTB
De fullbyrdede bedrageriene de to personene er dømt for, beløp seg totalt til rundt 17,8 millioner kroner, ifølge Høyesterett. Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer
Publisert

Saken omhandler to personer som i Borgarting lagmannsrett ble dømt for 65 fullbyrdede grove bedragerier, 15 forsøk på grove bedragerier og en rekke identitetskrenkelser.

De anket straffutmålingen til Høyesterett.

Fengselsstraffen for en av de dømte er satt til fem år og for den andre til fengsel i 6 år og 6 måneder.

Bedrageriene gikk ut på å overtale eldre mennesker til å oppgi fødselsnummer, BankID og/eller annen personlig informasjon ved å utgi seg for å være kundebehandler i vedkommendes bank. De tiltalte benyttet deretter informasjonen til å logge seg inn i den enkelte kontoinnehavers nettbank hvor de overførte store beløp fra ulike bankkontoer til kontoer som de selv disponerte. De fullbyrdede bedrageriene beløp seg totalt til rundt 17,8 millioner kroner, ifølge Høyesterett.

Ved straffutmålingen la Høyesterett vekt på at bedrageriene gjaldt store beløp, og at de var rettet mot 80 fornærmede. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at de begge var straffedømt for bedrageri fire ganger tidligere.

(©NTB)

Mer om