Annonse

Telenor får milliongebyr etter mobilproblemer

Rammet hele landet.

En feil førte til et større utfall av mobiltjenester i hele landet om kvelden 30. oktober 2014. Flere enn tre millioner kunder fikk ikke brukt mobiltjenester i omtrent to og en halv time. Feilen oppsto i forbindelse med planlagt arbeid i Telenors abonnentsdatabase. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har nå gransket hendelsen. Konklusjonen er at Telenor ikke hadde gode nok rutiner for å redusere risikoen for feil. For dette varsler Nkom et gebyr på 9 millioner kroner til Telenor. Feilen hadde «betydelig skadepotensial», og Telenor opptrådte uaktsomt da feilen oppsto, fastslås det. Telenor pålegges samtidig å forbedre rutinene for å unngå lignende hendelser i framtida. Telenor har fått frist til 7. april med å kommentere varselet. Kort tid etter utfallet innførte Telenor nye rutiner for å redusere risikoen, men Nkom mener disse nye rutinene ikke adresserer de underliggende årsakene til feilen som oppsto. I sitt varsel til Telenor ber Nkom selskapet om å legge fram en tiltaksliste og en tidsplan for å få bukt med problemene