Tek.notek.no

Norges største nettsted for forbrukerteknolologi, med mer enn 300 000 lesere i uken. Vi har grundige tester, nyheter og guider om teknologi.

Tek.no

SINTEF Teknologi og samfunn - SINTEFsintef.no

<p>Vår forskning retter seg mot å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene, slik de blant annet er beskrevet i nasjonale plandokumenter og i EUs Horisont 2020. Vi møter utfordringene gjennom teknologisk og samfunnsfaglig forskning innenfor: arbeid og næringsliv, energi og klima, helse, demografi og velferd, smarte transportløsninger og innovative samfunn.</p>

SINTEF Teknologi og samfunn - SINTEF
Se alle samlesider