Syvbarnsmor (44) dømt til 21 års forvaring - anker dommen

Kvinnen i Kristiansand som onsdag ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for to overlagte drap, anker dommen til Høyesterett.

Fra Agder lagmannsrett i Kristiansand der dommen i drapsankesaken ble forkynt onsdag. Her den tiltalte kvinnen med forsvarer Olav Sylte ved sin side. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
Fra Agder lagmannsrett i Kristiansand der dommen i drapsankesaken ble forkynt onsdag. Her den tiltalte kvinnen med forsvarer Olav Sylte ved sin side. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Vis mer

Det bekrefter Elisabeth Terese Aaslies forsvarer, advokat Olav Sylte, til NTB.

– Tiltalte synes jo dette var ugreit, men hun var mentalt forberedt på resultatet. Vi kommer til å anke dette videre til Høyesterett på grunn av saksbehandlingsfeil. Saken er ikke endelig avgjort, sier Sylte, som regner med å ha anke og støtteskriv klar innen fristen på 14 dager.

44-åringen svarte i retten at hun tok betenkningstid. Etter et kort møte med sine advokater i tinghuset, kom Sylte ut igjen å sa at de velger å anke.

– Jeg vil ikke si hvilke saksbehandlingsfeil det dreier seg om, men jeg kan si at det dreier seg om domsgrunnene, legger han til.

I tillegg er 44-åringen dømt til å betale innpå én million kroner i erstatning og oppreisning til etterlatte, barn og fornærmede.

Virket uberørt

Lagdommer Erik Holth leste opp dommen i Agder lagmannsrett med kvinnen til stede, flankert av Sylte og medforsvarer Helge Dolsvåg.

I turkis hettegenser og med tilbakestrøket hår så Aaslie kort på sin forsvarer da slutningen ble lest opp, men virket ellers uberørt. Hun fulgte godt med på opplesningen med hevet hode.

Benkeradene i rettslokalet var fullsatt da dommen ble forkynt. Senere på dagen var det langt tynnere i rekkene.

I tråd med aktors påstand ble Aaslie også dømt til 21 års forvaring i Kristiansand tingrett 26. februar. Kvinnen anket dommen til Agder lagmannsrett, der statsadvokat Leif Aleksandersen la ned samme påstand.

– Tingretten og lagmannsretten har kommet til samme resultat med samme begrunnelse. Våre argumenter og påstand er tatt til følge i begge rettsinstanser. Riksadvokaten har utferdiget tiltalebeslutningen og skal avgjøre hva som eventuelt skal skje videre, sier statsadvokaten til NTB.

Høy risiko

Retten begrunner forvaringen med at det er høy risiko for fremtidige konfliktfylte relasjoner og lite potensial for endring.

– Tidsbestemt straff er ikke tilstrekkelig for å verne samfunnet. Det foreligger kvalifisert fare for nye alvorlige forbrytelser, leste lagdommeren og viste blant annet til at 44-åringen er dømt for to overlagte drap med tolv års mellomrom.

Aleksandersen peker også på at det er denne farlighetsgraden hos tiltalte som har slått ut i saken.

Mens kvinnen forholdt seg helt taus i tingretten, valgte hun å forklare seg i lagmannsretten. Men det fremgikk av dommen som ble lest opp i over tre timer at retten hadde festet liten tillit til hennes forklaringer.

Lang etterforskning

– Det har vært en lang og omfattende etterforskning. Det har vært samarbeid mellom Agder politidistrikt, Oslo politidistrikt og Kripos som har vært inne med omfattende etterforskningsbistand, sier statsadvokaten.

Den 44 år gamle kvinnen har stått tiltalt for to overlagte drap – for å ha drept sin far i 2002 og sin tidligere samboer i 2014. Tiltalen omfatter også flere tilfeller av neddoping av en tidligere kjæreste, samt et tyveri av hans kredittkort.

(NTB)