Svensk minister: Bærplukking er moderne slaveri

Den svenske regjeringen vil regulere bærplukkingsbransjen der utenlandske arbeidere hyres inn for å plukke skogsbær.

Publisert
Sist oppdatert

Følg Sol på Facebook!

Likestillingsminister Pauline Brandberg sammenligner kommersiell bærplukking med en form for slavehandel og sier loven må endres.

Mens utenlandske arbeidere som hentes inn for å plukke bær i Norge, hovedsakelig jobber for frukt- og bærbønder på dyrket mark, er det i Sverige mye vanligere å hyre utenlandsk arbeidskraft, ofte thailendere, for å plukke skogsbær som blåbær og tyttebær. Det er som oftest et mye mer anstrengende og tidkrevende arbeid enn å plukke bær på en jordbæråker. I tillegg tar mange av de utenlandske arbeiderne opp lån for å kunne reise til Sverige.

I fjor skrev en gruppe på 250 thailendere et brev til regjeringen der de fortalte om overgrep og brudd på arbeidsmiljølovene. De skal ha bodd under elendige forhold uten tilstrekkelig med mat og losji, og mange skal også ha reist hjem til Thailand med gjeld i stedet for lønn.

– Det som foregår i svenske skoger kan ikke beskrives som noe annet enn en moderne form for slaveri. Og det skal selvsagt ikke forekomme i Sverige. Det er helt uakseptabelt, sier Brandberg til SVT.

– Vi må sørge for at myndighetene får de verktøyene og ressursene som trengs for å ta grep, sier hun.

Mer om