Støre: – Krigen har avdekket store svakheter i det russiske forsvaret

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Russland med stor sannsynlighet ikke har nådd sine mål i Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det nå med stor sannsynlighet kan fastslås at Russland ikke nådde målene sine i første fase av krigen i Ukraina. Foto: Heiko Junge / NTB.
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det nå med stor sannsynlighet kan fastslås at Russland ikke nådde målene sine i første fase av krigen i Ukraina. Foto: Heiko Junge / NTB. Vis mer
Publisert

– Den første fasen av krigen er nå over. Vi kan slå fast at Russland med stor sannsynlighet ikke har nådd sine mål. De har ikke inntatt hovedstaden Kyiv eller avsatt Ukrainas lovlig valgte regjering. De har lidd store tap av soldater og materiell, sa Støre i en redegjørelse til Stortinget tirsdag om krigen i Ukraina.

– Krigen har avdekket store svakheter i det russiske forsvaret – innen etterretning, samvirke mellom forsvarsgrener, logistikk og ledelse og motivasjon for russiske styrker, sa han.

Støtter FN-sjefens Moskva-tur

Det er stadig sterkere bevis på grove krigsforbrytelser begått av Russland, sier statsministeren. Likevel støtter han dialog med Vladimir Putin.

– De sjokkerende og stadig sterkere bevisene på grove krigsforbrytelser, fra Butsja i nord til Mariupol i sørøst, gjør det også stadig vanskeligere å opprettholde kontakt med president Putins regime, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget tirsdag.

Likevel må noen kanaler holdes åpne, sier Støre. Han uttrykker derfor støtte til FN-sjef António Guterres' tur til Moskva. Der skal han møte Putin.

– Ingen av oss som forsøker, har illusjoner om at samtalen i seg selv leder til forandring – enten det tas kontakt med Moskva fra New York, Berlin, Paris, Tel Aviv, Ankara, Helsingfors eller Oslo, sier Støre.

Vil gi 400 millioner kroner til britisk våpenfond for Ukraina

Støre foreslår å gi 400 millioner kroner til et britisk fond for kjøp av våpen til Ukraina.

Pengene skal gå til et britiskledet fond for kjøp av våpen og militært utstyr til Ukraina.

– Dette gjør det mulig for oss å støtte Ukraina med materiell som det norske Forsvaret selv ikke har eller har mulighet til å avse uten å svekke norsk forsvarsevne, sier Støre.

– Donasjon av våpen til en part i krig er en ny erfaring for landet vårt, sier statsministeren.

Han legger til at han er glad for at et bredt flertall på Stortinget støtter donasjoner av våpen til en part i en krig. Støre sier også at ytterligere donasjon av tunge våpen direkte fra Norge til Ukraina er til løpende vurdering.

Forbud mot russisk veitransport

Norge vil bruke tid på å slutte seg til EUs beslutning om stenging av havner for russiske fartøy. Det blir også forbud mot russisk veitransport.

Det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sin redegjørelse om Ukraina-krigen i Stortinget.

– Som tidligere kommunisert vil vi slutte oss til EUs beslutning om stenging av havner for russiske fartøy. Vi vil også gjennomføre forbudet mot russisk veitransport, sier Støre.

– Vi bruker tid til å gå grundig gjennom hvordan vi utformer og gjennomfører havneforbudet i Norge, sier Støre.

Statsministeren påpeker at det er viktig at Norge og Russland fortsetter samarbeidet med Russland i havområdene i nord.

– Alle som ferdes langs kysten i nord, er tjent med det. Som kyststater er Norge og Russland også forpliktet til å samarbeide om forvaltningen av fiskebestander vi har felles, sier Støre.

En ny flaskehals

Registrering av ukrainske flyktninger i Norge har tatt mye tid. Bosetting i kommunene kan bli en ny flaskehals, advarer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– De neste ukene vil mange ukrainske voksne og barn få bosted i norske kommuner. Avhengig av antallet som kommer til Norge, kan bosetting senere bli en ny flaskehals, sa Støre i sin redegjørelse i Stortinget om krigen i Ukraina.

Kommunene har samlet så langt meldt at de kan bosette 33.375 personer i 2022.

– Det er fortsatt 32 kommuner som ikke har svart på anmodningen fra IMDi. Vi venter derfor at det endelige tallet vil bli høyere, sa Støre.

52 kommuner har også meldt at de kan ta imot langt flere enn de er bedt om, sa han og viste til Bærum og Hægebostad som eksempler.

Støtter svensk og finsk Nato-medlemskap

Svensk og finsk Nato-medlemskap har full støtte fra Norge og vil åpne for et vesentlig dypere nordisk forsvarssamarbeid, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Vi har hatt nær og løpende kontakt gjennom disse ukene. Utfallet av vurderingene man gjør seg på svensk og finsk side, er ennå ikke klart, sier statsministeren.

Finsk og svensk Nato-medlemskap er i Norges sikkerhetspolitiske interesse. Både Finland og Sverige vil være en styrke for Nato, mener Støre.

– Det vil styrke den nordiske stemmen i alliansen. Det vil også åpne for vesentlig dypere nordisk forsvarssamarbeid, sier han.

(©NTB)

Mer om