Statsbudsjettet: Dette vet vi allerede

En strøm av budsjettlekkasjer har kommet allerede.

Klokken 10.00 legger finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett.

Tradisjonen tro for landets finansministre møtte Jensen pressen kort utenfor sin bolig i Oslo tidlig onsdag morgen.


– Budsjettet svarer på de utfordringene norsk økonomi står overfor, både på kort og lang sikt, sa hun, og varslet tiltak som raskt skal bremse veksten i arbeidsledigheten og mer strukturelle tiltak for å omstille økonomien på lengre sikt. Men hun nektet som vanlig å røpe noen detaljer fra budsjettforslaget før det presenteres senere i dag.


Men allerede har det kommet en strøm av budsjettlekkasjer:

 • Regjeringen vil bruke oljepenger tilsvarende 2,8 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2016, ifølge NRK og VG. Det tilsvarer 193 milliarder kroner.

 • Kutt i formuesskatten på 1,3 milliarder kroner, ved hjelp av lavere sats og økt bunnfradrag, ifølge VG.

 • Selskapsskatten og inntektsskatten kuttes fra 27 til 25 prosent. Det vil koste 22-25 milliarder kroner og skal blant annet dekkes inn ved en ny type progressiv inntektsskatt, eller «trinnskatt», ifølge DN.

 • Ni av ti skattebetalere vil få lavere inntektsskatt. De ti prosentene som tjener mest, vil bli hardere skattet, ifølge DN.

 • 1 milliard til digitalisering, blant annet vel 200 millioner til Brønnøysundregistrene, 150 millioner til Nav, 100 millioner til Folkeregisteret og 25 millioner kroner til lansering av nettapotek.

 • Den øremerkede knutepunktstøtten til 14 av 16 festivaler kuttes, ifølge NRK. Bare Festspillene i Bergen og Festspillene i Harstad vil få videreført støtten.

 • Det er satt av penger til 2.500 nye plasser i sykehjem og omsorgsboliger.

  Regjeringen gir tilskudd til 2.500 heldøgnsplasser, som i år og i fjor. FOTO: Frank May / NTB scanpix

 • Momsen på kultur- og transporttjenester økes med 2 prosentpoeng til 10 prosent, erfarer VG. Det vil angivelig gi 850 millioner kroner ekstra i statskassen.

 • Avkortingen for gifte og samboende pensjonister reduseres til 90 prosent av grunnbeløpet. Koster 900 millioner i 2016, helårseffekten er 2,7 milliarder.

 • 50 millioner i startbevilgning til diagnosesenter (PET-senter) på Universitetet i Nord-Norge.

 • Gratis HPV-vaksine til alle jenter og kvinner under 26 år.

 • 150 millioner til vedlikehold av jernbanestrekningen mellom Bergen og Voss.

 • 1,2 milliarder kroner til å rehabilitere bygg ved Oslo universitetssykehus.

 • 200 millioner ekstra til oppussing av sykehus på Sør-, Vest- og Nordvestlandet.

 • 1,1 milliard ekstra til tunnelsikring.


544 millioner i 2016 til å innføre nytt signalsystem for jernbane.

Nytt signalsystem skal føre til færre forsinkelser. FOTO: Helge Sunde / Samfoto / NTB Scanpix

 • 180 millioner mer til flom- og skredsikring

 • 250 millioner til tiltak for å bekjempe ledighet blant unge. Totalt 2,5 milliarder til tiltak mot økende arbeidsledighet, ifølge E24.

 • Spesifikke tiltak rettet mot arbeidsledige ingeniører.

 • 170 millioner ekstra til marin forskning.

 • Nødhjelpsbudsjettet økes med 1 milliard.

 • 10 millioner til kampen mot menneskehandel.

 • Nye bistandsprogrammer til kamp mot menneskesmuglernettverk.

 • Siem Pilots redningsoppdrag i Middelhavet forlenges inn i 2016.

 • 5 millioner ekstra til Politiets utlendingsenhet for å styrke asylintegreringen.

 • 100 millioner ekstra til vedlikehold og oppussing av fengsler.

 • Flere milliarder ekstra til klimateknologifondet.

 • 61 millioner til klimatiltak i skog og myr i Norge.

 • 5 millioner til forskning på europeisk klima- og energipolitikk.

 • 320 millioner kroner ekstra til vedlikehold av fartøyer i Sjøforsvaret.

 • 62 millioner mer til bruk av ubåter i undervannsoperasjoner i Nord-Norge.Gjøre det gratis å være medlem av frivillighetsregisteret. Tiltaket koster 5,4 millioner.

 • 20 millioner for å få flere og bedre yrkesfaglærere.