SSB spår rentetopp på 3,25 prosent – tror prisveksten avtar raskt utover året

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror veksten i den økonomiske aktiviteten vil bli litt lavere, arbeidsledigheten vil trolig øke og prisveksten skal avta raskt.

Publisert

– Nå står vi trolig ved et vendepunkt. Inflasjonen skal avta kraftig gjennom året, og arbeidsledigheten skal litt opp fra det uvanlig lave nivået vi har nå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Styringsrenta er for tiden 2,75 prosent etter å ha blitt satt opp i flere runder det siste halvannet året. SSB venter at den blir satt opp med 0,25 prosentpoeng to ganger til.

– Norges Bank har begrunnet de seneste renteøkningene med at det er viktig å få ned inflasjonen. Men de skal også ta hensyn til at en høyere rente vil dempe aktiviteten i norsk økonomi slik at flere blir arbeidsledige, sier von Brasch.

Mer om