SSB: Ledigheten går noe ned i 2017

SSB anslår at toppen i arbeidsledigheten nås i år.

Litt høyere økonomisk vekst fremover bidrar til at toppen i arbeidsledigheten trolig nås i løpet av året med et årsgjennomsnitt på 4,7 prosent av arbeidsstyrken, anslår Statistisk sentralbyrå (SSB).


SSB presenterte torsdag sine utsikter for norsk og internasjonal økonomi fram til 2019. Her ser man for seg en viss vekst etter den kraftige konjunkturnedgangen etter sommeren i fjor.


SSB ser for seg at mindre fall i oljeinvesteringene, lave renter, ekspansiv finanspolitikk og økt vekst internasjonalt gradvis vil øke veksten i norsk økonomi framover.


– I 2015 økte BNP Fastlands-Norge med bare 1,0 prosent, og vi regner med enda litt lavere vekst i år, fastslår SSB.