Spørsmål til Erna: - Hva med de som faktisk ikke kan jobbe?

Statsminister Erna Solberg (H) medgir at uføre som ikke har helse til å jobbe vil tape penger på kuttene i barnetillegget.

Statsbudsjettets sosiale profil ble et hovedtema i Stortingets spørretime onsdag.

Der innrømmet statsministeren at debatten om kuttene i barnetillegg og overgangsstønad har gjort inntrykk. Hun slo fast at enkelte historier har vært «hjerteskjærende».

– Det er vanskelig å møte enkelteksemplene, sa Solberg.

Tidligere denne måneden skrev småbarnsmor og rullestolbruker Camilla Stensletten et åpent brev til statsministeren, som fikk mye oppmerksomhet.

Hun medga at en standardisering av barnetillegget vil kunne ramme uføre som ikke er i stand til å jobbe, ekstra hardt. Likevel forsvarer hun endringen.

Forsvarer kuttet

– Hvis vi vil gjøre noe med barnefattigdommen, må vi gjøre det vi vet virker. Vi må bidra til at foreldrene er i arbeid, sa Solberg.

Hun mener dagens innretning på barnetillegget er en «effektiv barriere» mot arbeidslinjen.

– En forelder med fire barn som tjener 300.000 kroner i året vil tape 72.000 kroner på å øke sin stilling fra 40 prosent til 100 prosent, sa Solberg.

KrF-leder Knut Arild Hareide kalte forslaget om standardisering av barnetillegget et «betydelig innsparingstiltak» på mer enn en halv milliard kroner. SV-leder Audun Lysbakken ville vite hva statsministeren tenker om dem som faktisk ikke kan jobbe, og om deres barn får det bedre eller dårligere med regjeringens forslag.

– Jeg undervurderer ikke at noen får det vanskeligere, sa Solberg.

– Den langsiktige jobben er at flere skal jobbe, og da må vi sørge for at det ikke blir ulønnsomt å jobbe, sa hun.

Solberg la til at statsbudsjettet har en rekke andre tiltak mot barnefattigdom, blant annet differensierte barnehagepriser og høyere stipendandel til skoleelever fra lavinntektsfamilier.

Skattekutt

Skattekuttene i statsbudsjettet ble også tema i spørretimen. Ap-leder Jonas Gahr Støre beskyldte Solberg for å ha beveget seg bort fra budskapet i boka «Mennesker, ikke milliarder» fra 2011.

- Hvordan kan det ha seg at de som har mye, blir motivert av å få mer, mens de som har lite, blir motivert av å få mindre, spurte Støre.

Han begrunnet spørsmålet med at skattekuttene kommer de rikeste til gode, mens det kuttes i overføringer til enslige forsørgere. Solberg svarte at budsjettforslaget er ansvarlig, henger sammen og ikke minst bidrar til å ruste Norge for det vi skal leve av etter oljen, gjennom den økte investeringsviljen hun mener kommer som en følge av skattekuttene.

I tillegg løses viktige oppgaver ved mer midler til rusbehandling og psykiatriog PC hjemme for folk med lese- og skrivevansker.

– Vi tar på alvor de utfordringene vi står overfor i årene framover, sa Solberg. (©NTB)

Hva synes du om statministerens svar?