Annonse

Sør- og Nord-Trøndelag slår seg sammen

Historisk vedtak.

Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag har begge vedtatt å søke Stortinget om å slå seg sammen til ett felles fylke under navnet Trøndelag.


Vedtakene ble symbolsk nok gjort i to parallelle fylkestingssamlinger på historiske Stiklestad. I Sør-Trøndelag gikk 41 av 43 fylkestingsrepresentanter inn for sammenslåing.


I Nord-Trøndelag var motstanden mot sammenslåing større; 14 av de 35 fylkestingsrepresentantene stemte imot.


De to trøndelagsfylkene vil dermed gjennomføre den første fylkessammenslåingen i moderne tid, og er først i løypa i prosessen der regjeringen ønsker å erstatte dagens 19 fylkeskommuner med ti regioner. Det nye Trøndelag kan bli en felles region fra 1. januar 2018.


Det skal ikke holdes folkeavstemning om fylkessammenslåingen, men en innbyggerundersøkelse viser at 54 prosent av de spurte er positive til at fylkene slår seg sammen. (©NTB)