Søndag er det slutt på sommertiden

Klokkene skal stilles en time tilbake. Det betyr at vi går mørkere kvelder i vente.


Justeringen skjer klokken 3 natt til søndag. Da får vi tilbake den timen som ble borte i mars, da vi gikk over til sommertid.


De som jobber natt til søndag får en times lenger skift, mens andre kan sove en time lenger.


Mange husker ikke om klokka skal stilles fram eller tilbake ved overgangen sommertid/normaltid.


Justervesenet, som passer på tiden her i landet, lanserer denne huskeregelen: På høsten lengter du tilbake til sommerferien og stiller klokka tilbake. Om våren ser du fram til sommerferien, og stiller derfor klokka en time fram.


Tyskland og Østerrike-Ungarn var først ut med ordningen med sommertid i 1916. Den gang var hovedmålet å spare strøm. Norge fulgte etter, og siden 1996 har sommer- og vintertiden vært den samme for alle EU- og EØS-landene.


Sommer- og vintertid er vanlig i store deler av Nord-Amerika og Europa, men i Asia og Afrika har de fleste land droppet ordningen, eller aldri hatt den.Legg til sol_no på SnapChat