SOL SAMLER DAGENS MENINGER

Her får du raskt oversikt over menings- og kommentarstoff fra riksavisene.

Våpen, menn og ære

Våpen, menn og æreKronikk i VG

I motsetning til andre islamistgrupper, plasserer den såkalte islamske staten kvinner i nøkkelroller. Men meldinger om at IS nylig drepte 19 kvinnelige fanger fordi de nektet å ha sex, gjør det beviselig klart at kvinner først og fremst betraktes som en vare i og av terrorgruppen.

Våpen, menn og ære
Norsk sokkel er lønnsom

Norsk sokkel er lønnsomKronikk i VG

Norsk oljepolitikk og vår ressursforvaltning har en langsiktig tilnærming. Vi må planlegge med utgangspunkt i forventninger om oljeprisnivået på lang sikt og ikke ut fra hva oljeprisen er i dag. På sikt vil oljeprisen stige. Sammen med de kostnadskutt som skjer i næringen, vil ressursene våre være lønnsomme også i årene som kommer.

Norsk sokkel er lønnsom
Se alle samlesider