Slik vil regjeringen dekke asylkostnadene

Kutter i skattelette, og henter penger fra Oljefondet og bistandsbudsjettet.

Fredag la statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen frem tileggsmeldingen til statsbudsjettet, med oppdaterte tall for flyktningsituasjonen, og regjeringens forslag til hvordan man skal dekke kostnadene i forbindelse med asylstrømmen til Norge.


Da statsbudsjettet var klart tidligere i år ble det lagt til grunn at det ville komme 11.000 asylsøkere i år. Siden den gang har det vært en stor økning i antallet som kommer til landet.

Nå uttaler Solberg at det vil komme 33.000 i løpet av året. Siden antallet asylsøkere øker, fører det også til økte utgifter.

Les også: Seks viktige asylspørsmål politikerne må finne svar på

SOL samler hovedpunktene i tilleggsmeldingen:

 1. Vil koste 85 milliarder over seks år


  Den økte tilstrømningen av asylsøkere vil koste Norge opp mot 85 milliarder kroner de neste seks årene, anslår regjeringen.


  Regningen for 2016 blir 9,5 millarder dyrere enn først antatt.

  Det anslås at 33.000 asylsøkere vil komme til Norge neste år, men anslagene både for kostnader og ankomster er usikre. Solberg understreker at dette neppe er det endelige tallet.


 2. 4,2 milliarder fra bistandsbudsjettet


  Regjeringen vil gjøre omdisponeringer i bistandsbudsjettet for å frigjøre penger til flyktningtiltak i Norge.


  For å dekke neste års asylregning vil regjeringen bruke 1,2 milliarder ekstra oljekroner, og ta 4,2 milliarder fra bistandsbudsjettet.

  – Både i Norge og andre land har lang praksis for at bistandspenger går til flyktningtiltak i eget land. Det er bistand til syriske flyktninger uansett om vi hjelper dem her eller i Libanon, sa Erna Solberg da regjeringens tillegg til statsbudsjettet ble lagt frem.


 3. Kutter i skattelettelser


  Regjeringen foreslår justeringer i skatteopplegget. Dermed blir det kutt i skattelettelsene.

  Samlede skattekutt blir 2,2 milliarder kroner mindre enn i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett. Regjeringen varsler blant annet at de vil redusere kuttene i formuesskatten som det var lagt opp til i budsjettet for 2016.

  På regjeringens nettsider skriver de «Regjeringens ambisjonsnivå for skattereformen endres imidlertid ikke, og reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt til 25 prosent i 2016 opprettholdes».

  - Vi er inne i en krevende omstillingsperiode for norsk økonomi. Da er det særlig viktig at skattereformen ligger fast, sier finansminister Siv Jensen.


 4. Styrker politiet


  Som en følge av asylstrømmen styrker regjeringen politibudsjettet med 350 millioner kroner i 2016, etter det NTB erfarer. 14,8 av disse nye millionene skal gå til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

  Budsjettøkningen skal også gi 378 nye stillinger i politiet og 17 nye stillinger i PST.

  170 av disse politistillingene er øremerket arbeidet med registrering og oppfølging av asylsøkere i Politiets Utlendingsenhet. 23 stillinger er øremerket Øst-Finnmark politidistrikt, som den siste tiden har opplevd en kraftig økning av asylsøkere som kommer over grensen fra Russland.

  I tillegg vil regjeringen midlertidig se bort fra 15-månedersregelen for saksbehandling i Utlendingsdirektoratet (UDI). I praksis innebærer dette at regjeringen innser at saksbehandlingstiden vil økes noe. 5. 3,4 milliarder til drift av asylmottak  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift av asylmottak med til sammen 3,4 milliarder kroner. Blant annet er 210 millioner knyttet til opprettelsen av ankomstsenteret på Råde.

  Samtidig styrkes UDI med 250 millioner kroner. 184 av disse millionene skal gå til å øke saksbehandlingskapasiteten med omtrent 290 årsverk, noe som vil mer enn doble antall asylsaker UDI kan behandle. De resterende 66 millionene skal brukes på å opprette nye plasser og følge opp eksisterende mottak.

  For å styrke kommunenes kapasitet, foreslår regjeringen å øke satsen for vertskommuner med 20 prosent. Dette innebærer en styrking på 65,6 millioner kroner.


 6. Tar imot 1.500 asylsøkere i EUs dugnad


  Regjeringen har lenge hatt en intensjon om å delta i EUs dugnad for å fordele 160.000 asylsøkere som har kommet til land ved Europas yttergrenser.


  Regjeringen går nå inn for å ta imot 1.500 asylsøkere i det såkalte relokaliseringsprogrammet, 750 personer neste år og et tilsvarende antall i 2017. Dette er anslått å koste 65 millioner kroner neste år, får NTB opplyst.


  Norge har også varslet videre deltakelse i EUs grensekontrollbyrå Frontex' redningsoperasjon i Middelhavet. Det gjøres ved å sette av 4,2 millioner kroner til Redningsselskapet for å sikre at bidraget kan videreføres i ytterligere seks måneder.


  I tillegg vil regjeringen øke bidraget til EUs støttekontor for asylsøkere og bevilgningen til retur og styring av asyl- og flyktningstrømmen, erfarer NTB.
 7. Reduserer ytelser til asylsøkere


  Regjeringen foreslår å redusere ytelsen til asylsøkere generelt med 20 prosent, men med 10 prosent for enslige mindreårige og barnefamilier.

  Samtidig åpner de for å endre botiden fra tre til fem år. Det betyr at de fleste som kommer til Norge nå vil få midlertidig opphold i fem år før oppholdsgrunnlaget blir vurdert på nytt og personen eventuelt får opphold.


KILDER: regjeringen.no, NTB.

Legg til sol_no på SnapChat